جـذابیتهــــای تـاریــــخ جهــــان

زنان ایران باستان

 

این بخش را اختصاص میدهم به زنان شجاع فارسی در ایران باستان ، که برای هزاران سال ، نامشان در اذهان باقیمانده است .

امپراطوران زن فارسی  ، در حکومت امپراتوری ساسانی  ، بسیاری از شهرها و کشورهای فارسی باستان توسط زنان اداره می شدند و ارتش خود را کاملا تحت کنترل فرماندهان قدر زن قرار میدادند .

زنان در ایران باستان بسیار ارزشمند بودند ، آنها اغلب به مواضع مهم در دادسراها ، وزارتخانه ها ، ارتش ، وزارت امور خارجه ، و دیگر پست های رسمی گمارده میشدند . زنان فارسی همواره بالاترین رتبه از جامعه را دارا بودند و  همیشه در طول تاریخ ، برای ایده آزادی و برابری تلاش نموده اند .

برای زنان فارسی ، دانستن و درک تاریخ با شکوه خود از گذشته ، امری ضروریست .

دغدویه :

مادر زرتشت ، پیامبر بزرگ ایرانیان باستان است .

 پوروچیستا :

 ششمین و کوچکترین فرزند زرتشت و سومین دختر اوست .

رکسان یا رکسانا  یا روشنک  :

 دختر داریوش سوم است

پانته آ :

 او به همراه همسرش آریاسب ، در زمان هخامنشیان ، دو فرمانده ارتش جاویدان کوروش بودند .

آپرانیک :

فرمانده ارتش مقاومت ساسانی

موزا :

زن فرهاد چهارم و مادر فرهاد پنجم

آرتا :

آرتادختر وزیر خزانه داری در زمان اشکانیان

ارشیا :

از زنان با کفایت دوران هخامنشی

آرتمیس یا آرتمیز :

  از زنان بنام هخامنشیان ، فرمانده ناوگان خشایارشاه در جنگ ایران و یونان

کاساندان :

همسر با کفایت کوروش

پروشات :

یکی از زنان مشهور دوران هخامنشی

 ماندان یا ماندانا :

 دختر آژی دهاک آخرین پادشاه ماد که همسر کمبوجیه شد .

آتوسا :

دختر کوروش و همسر کوروش و مادر خشایار شاه

شهرناز و آرنواز :

خواهران جمشید جم

فرانک :

همسر آبتین و مادر فریدون

سیندخت :

همسر خردمند مهرآب کابلی و مادر رودابه و مادربزرگ رستم

رودابه :

دختر مهرآب کابلی و همسر زال و مادر رستم 

تهمینه :

دختر زیباروی پادشاه سمنگان که شبی همسر رستم بود . ثمره آن تولد سهراب است

گرد آفرید :

دختر زیبا و چابکسوار کژدهم که پدرش در مرز ایران و توران مرزبان بود. 

فرنگیس :

دختر فراسیاب که با سیاوش ازدواج کرد . و کیخسرو بدنیا امد ..

بانو گشسب :

دختر رستم 

 منیژه :

دختر افراسیاب که بیژن سردار معروف ایرانی دلباخته او گردید .

کتایون :

دختر قیصر روم ، همسر گشتاسب شاه ، مادر اسفندیار

هما :

دختر اسفندیار و خواهر بهمن و ملکه نامداری از سلسله کیانیان .

پوران :

پوران خسرو منظور پوراندخت دختر خسرو پرویز است .

 آزرمدخت :

دختر دیگر خسرو پرویز 

کردیه :

خواهر خردمند بهرام چوبین

شیرین :

برادرزاده و جانشین مهین بانو حاکم ارمنستان

پری چهر :

دختر زابل شاه همسر جمشید و مادر ثور است.

رام بهشت :

مادر بابک و همسرساسان است

یوتاب :

سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است .

آذرآناهید :

ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی .

پرین :

بانوی دانشمند ایرانی . او دختر کیقباد بود

زربانو :

سردار جنگجوی ایرانی . دختر رستم و خواهر بانو گشتسب .

فرخ رو  :

 نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران

آریاتس  :

یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد .

گردیه  :

بانوی جنگجوی ایرانی . او خواهر بهرام چوبینه ، همسر خسروپرویز

هلاله (همای چهرآزاد ، همای و همون ) :

پادشاه زن ایرانی در زمان کیانیان ، مادر داراب

پوراندخت :

شاهنشاه ایران در زمان ساسانی .

و ...

در این بخش سعی خواهم کرد به معرفی تمامی زنان فرهیخته و مبارز ، در ایران باستان ، بپردازم . 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۷ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 3:57  توسط ارکیــــــده |